Każde urządzenie wymaga sterowania jego pracą. Do tego celu służą kontrolery, przetwornice, regulatory i inwertery

Inwertery sieciowe

Zarówno elektrownie wiatrowe jak i panele fotowoltaiczne mogą pracować w systemie wyspowym (autonomicznym) z akumulatorami / grzałkami lub w systemie sieciowym (on-grid) - wpięte do sieci energetycznej 230V. W tym ostatnim przypadku stosuje się inwertery sieciowe. Wyprodukowana przez elektrownię energia elektryczna zasila w pierwszej kolejności wszystkie działające aktualnie urządzenia, a nadmiar jest wysyłany na zewnątrz do sieci. Zakład energetyczny musi wówczas odkupić od nas wyprodukowaną energię.

Przetwornice (WI)

Kolejnymi urządzeniami elektronicznymi są inwertery wiatrowo-solarne i solarne (WWSI/WSI) oraz przetwornice (WI). Przetwornice służą do zamiany prądu stałego z akumulatorów na prąd zmienny 230V lub trzyfazowy 400V. Inwertery to zintegrowane kontrolery z przetwornicą (zwykle mniejszej mocy).

Kontrolery

Standardowymi urządzeniami do zarządzania procesem ładowania akumulatorów są kontrolery. Najczęściej występują w wersjach hybrydowych (wiatrowo-solarnych). Najpopularniejszą grupę stanowią kontrolery serii WWS oraz WS. Posiadają one, w zależności od modelu, różny zakres funkcji, napięć i mocy.