Cena kontra jakość ! Uwaga na chińskie "zabawki"!

Rynek fotowoltaiki zalewany jest olbrzymią ilością produktów o różnych parametrach jakościowych. Bardzo często głównym założeniem inwestora jest, aby elektrownia fotowoltaiczna była najtańsza. Czy zawsze warto kierować się niską ceną ?

Jednym z elementów, który należy brać pod uwagę jest fakt, że nasze panele mają działać przez minimum 25 lat. To bardzo długo. W tym czasie producenci dają dwojakiego rodzaju gwarancję. Pierwszą jest gwarancja na wykonanie. Standard rynkowy to 10 – 15 lat. Oznacza to, że przez ten okres wszelkie wady panelu np.: rozszczelnienie, pęknięcia itp. będą podlegały tej gwarancji.

Drugi rodzaj gwarancji dotyczy parametrów pracy, określaną jako procent mocy nominalnej. Moduły PV w wyniku działania czynników zewnętrznych ulegają stopniowej degradacji wraz z okresem używania ich moc spada. Oznacza, to że z czasem ilość produkowanej w nich energii zmniejsza się – jest to naturalny proces, który można nazwać potocznie “efektem starzenia”.

Na czym więc polega gwarancja liniowego spadku mocy ?
Po pierwszym roku działania każdej instalacji obserwujemy spadek mocy o 3 % , w kolejnych latach spadek następuje w sposób liniowy po 0,5% z każdym rokiem do 85% swojej sprawności w 25 roku działania.

W przypadku braku gwarancji liniowego spadku mocy może zdarzyć się sytuacja kiedy,
już drugiego dnia od zainstalowania moc paneli może spaść o 10 % i nie będzie to podlegać żadnej gwarancji. Następnie od 11 roku przez kolejne 15 lat panele mogą działać z mocą nominalną 80% . Rzadko kiedy inwestor zwraca uwagę na to czy panel posiada gwarancję liniowego spadku mocy – a to w sposób realny przekłada się na wydajność instalacji, a co za tym idzie na zysk finansowy.

Kierując się tylko aspektem ceny bardzo łatwo można zakupić panele o niskiej jakości, które bardzo szybko ulegają degradacji i wymagają wymiany, wpływając negatywnie na efektywność całej instalacji, która ma działać bez zarzutu minimum przez 25 lat. Przez to zamiast zmniejszać cenę inwestycji, w rzeczywistości ją zwiększamy i to wielokrotnie.

(Na zdjęciach widoczne niemieckie panele polikrystaliczne firmy Luxor Solar ze Stutgartu )