Prezydent Bronisław Komorowski podpisał długo oczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii. Przyjęta przez sejm 20 lutego br. ustawa o OZE pozwala na atrakcyjne wsparcie dla prosumentów w postaci m.in. systemu taryf gwarantowanych.

Dzięki ustawie każdy będzie mógł w sposób legalny produkować i wykorzystywać energię elektryczną m.in. ze słońca i wiatru, a wyprodukowaną nadwyżkę odsprzedać do zakładu energetycznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw za wyjątkiem części przepisów, m.in. dotyczących nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Rozdział 4. ustawy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta